Kısıtlamalar

 

Türkiye’de Sigara İçme Yasağı
Yapılan düzenlemeyle, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun adı "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmiştir.
Kamu hizmet binalarının, koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan binaların kapalı alanlarında sigara içilmesi yasaktır. Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında da sigara içme yasağı mevcuttur. Otelcilik hizmeti veren işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına uygun odalar tahsis edilmiş ayrıca statların açık alanlarında sigara içilmesine de sınırlama getirilmiştir. Buna göre açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılması yasaktır.
 
Kullanımı Yasaklı Olan Alkol ve Alkol Dışı Uyuşturucu Maddeler
Alkol, sigara ve tıbbi reçete ile verilmiş ilaçlar dışındaki uyuşturucu maddelerin
kullanılması ve satılması Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri ile suç olarak kabul edilmiştir.
 
Trafik
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu şehirlerarası yollarda ve şehir içinde sürücülerin hangi şartlarda araç kullanacaklarına dair sınırlamalar getirmiştir. Kanunda, ülkemizdeki yolların geometrik özelliklerine ve her türlü hava koşullarındaki durumuna göre hız sınırlaması getirilmiştir. Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını aşan sürücülere para cezası uygulanır.
 
Hız Sınırları
 
 
 

TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI

ARAÇ CİNSİ

YERLEŞİM
YERİ
İÇİNDE

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

OTOYOLLARDA

ŞEHİRLERARASI
ÇİFT YÖNLÜ
KARAYOLLARINDA

BÖLÜNMÜŞ
YOLLARDA

Otomobil (M1), (M1G),

50

90

110

120

Otobüs (M2),

50

80

90

100

Otobüs(M2-M3),

50

80

90

100

Kamyonet (N1), (N1G),

50

80

85

95

Kamyon(N2-N3),

50

80

85

90

Çekici (N2-N3),

Motosiklet (L3),

50

80

90

100

Motosiklet (L4, L5, L7),

50

70

80

80

Motorlu Bisiklet (L1, L2, L6),

30

45

45

Girilmez

Motorsuz Bisiklet

Tanker

30

50

50

60

Traktör

20

30

40

Girilmez

Arızalı bir aracı çeken araçlar

20

20

30

40

İş Makineleri

20

20

20

Resmi İzin Olmadan Girilmez

 
Yurtdışından Alınan Ehliyet, Türkiye'de Geçerli Midir?
Türk vatandaşları ile ilgili kanunlar ve ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancı kişiler, dış ülkelerden alınmış, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabancı ve Türk plakalı araçları sürebilirler.
Ancak; turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk veya noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları mecburidir.
 

 
Kayıp Eşyalar 
 • Her tesiste kayıp eşyalar için “KAYIP EŞYA OFİSİ” oluşturulacaktır. Bu ofiste gönüllüler görev yapacaktır.
 • Tesis içerisinde veya çevresinde bulunan eşyalar bu ofiste “kayıp eşya envanterine” kayıt edilecek ve her gün bulunan eşyaların cinsi ve özelliklerini belirten liste direktörlük kanalı ile koordinatörlüğe iletilecektir.
 • Kayıp eşya listesi ve hangi tesiste bulunduğu resmi internet sayfasından yayınlanacaktır.
 • Tesisteki son müsabaka gününe kadar aynı tesiste muhafaza edilecek ve müsabakalar sonrası koordinatörlüğe teslim edilecektir.
 • Yarışmaların bitiminden sonra kayıp eşya ofisi koordinatörlük binasında hizmet verecektir.
 
 
Güvenlik 
 
Mersin, turistik suçların işlenmediği ve diğer suçlar konusunda da uluslararası standartlara göre oldukça güvenli sayılabilecek bir yerdir.
 
Mersin2013 XVII. Akdeniz Oyunları kapsamında sunulacak olan asayiş ve güvenlik hizmetleri; Polis sorumluluk bölgesinde Mersin ve Adana Emniyet Müdürlükleri, Jandarma sorumluluk bölgesinde ise İl Jandarma Komutanlıkları birimlerince sunulacaktır. Tesis içlerindeki güvenlik hizmetleri ise, özel kolluk görevlileri tarafından sağlanacaktır.
 
Yerel Polis Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile sürekli irtibat halinde olup gerektiğinde merkezden destek alacaktır. Oyunların yapılacağı alanlar tamamen elektronik sistemlerle kontrol edilecek, araç devriyeleri, sivil ve resmi kıyafetli görevliler de sürekli oyunların yapılacağı alanlarda bulundurulacaktır.
Bu ülkede bulunduğunuz sürece Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabisiniz. (Diplomatik dokunulmazlık statüsü ile ilgili sorularınızı elçiliğinizden öğrenebilirsiniz). Kendi ülkenizde sahip olduğunuz hak ve ayrıcalıklar burada geçerli değildir.
 
Hiçbir zaman silah bulunduramaz ve taşıyamazsınız.
Akdeniz oyunları konaklama yerleri ile spor alanlarındada her türlü silah kesici alet sis bombası veya maytap gibi patlayıcı parlayıcı yaıcı yakıcı maddeler, göz yaşartıcı sprey ile taş metal gibi fırlatılabilecek yaralayıcı nitelikte sert cisim bulundurmak ve kullanmak yasaktır.
 
Burada bulunduğunuz süre içinde araba kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Ülkemizde uluslar arası trafik kuralları geçerli olsada araba kullanma alışkanlığınız buraya uymayabilir.
 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde umuma açık bütün kapalı mekan yer ve tesislerde sigara kullanma kesinlikle yasaktır. 
 
Türkiye Cumhuriyetinde bulunduğunuz süre içinde cinsel ilişkiye girmemenizi kesinlikle önermekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde kadın ve erkeklerin cinsel ilişkide bulunma yaşları hakkında kesin kanunlar vardır 18 yaşın altındaki kadınlarda kendi istekleri doğrultusunda dahi cinsel ilişkide bulunulmaz, bu durumda erkek sorumlu tutulur ve cezaya mahkum edilebilir.
 
Genel güvenliğin sağlanması, güvenlik birimlerinin birbiri ile koordineli çalışması ve genel güvenlik prensiplerinin tespit edilerek uygulanmasından Mersin2013 Akdeniz Oyunları Genel Koordinatörlüğü Güvenlik Komitesi Başkanlığı sorumlu olacaktır.
  
Bu plana göre XVII. Akdeniz Oyunları’nın katılımcılar için huzur ve emniyet içerisinde geçebilmesi için tüm güvenlik birimlerimizin hazırlık çalışmaları süratle devam etmektedir. Ülkemizde daha önce de düzenlenen bu gibi etkinliklerde olduğu gibi, Mersin2013 Akdeniz Oyunları’nda da huzurlu ve güvenli bir organizasyon başarılı bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

Tesislerin seyirci girişlerinde bilet kontrolü yapıldığı esnada güvenlik görevlileri bulunacaktır. Güvenlik görevlisi sayısı seyirci yoğunluğuna göre belirlenecektir.
 
 • Her bilet satış gişesinde bir güvenlik görevlisi bulunacaktır.
 • Tüm tesislerimizde seyircinin acil durumlarda tahliyesine yönelik sahaya açılan kapılar ve tesis dışına açılan kapılar yapılmıştır.
 • Tüm tesislerimizde tahliye sistemine yönelik yönlendirici levha, renk sistemleri uygulanmıştır.
 • Tüm tesislerimizde disipline yönelik soyunma odaları ve diğer tüm teknik odalar düzenlenmiştir.
 • Tüm tesislerimizde bay/bayan WCve Engelli WC hizmeti ilgili kriterlere uyulmuştur.
 • Tüm tesislerimizde büfe hizmetleri ilgili kriterlere uygun hale getirilmiştir.
 • Tesislerde yangın ihbar, söndürme tesisat ve donanımı bulunmaktadır.
 • Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararası normlara uygun olarak hazırlanan, elektrik yokluğunda da çıkış yollarını gösteren yeterli işaretler ve alarm tesisatı bulundurulur. Kapalı yangın merdiveni kovalarının aydınlatılmasında kesintisiz güç veya şarjlı aydınlatmalar kullanılır.
 
Spor Müsabakalarına Getirilmesi Yasak Olan Maddeler İle Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi
Sportif faaliyetler insanlar arasındaki kardeşlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi ve ülkeler arasındaki dostluk ve iyi ilişkileri geliştirmesi açısından önem taşımaktadır. Sporun özellikle, ülkelerin milli ve yerel takımları arasında sık sık yapılan müsabakaların uluslararası anlayışa yapmış olduğu olumlu katkı bilinen bir gerçektir. Türkiye’de spor müsabakalarının yapıldığı alanlar ile bunların eklenti ve çevresinde müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında veya sonrasında şiddetli rekabet ve bunun doğurduğu fanatizm sonucu patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kesici veya delici maddelerin kullanılmaması için, şiddet ve düzensizliğin, kişilik haklarına, ailevî veya manevî değerlere yönelik hakaret, sövme ve aşağılayıcı slogan ve davranışların yer aldığı sporun ruhuna, ilke ve kurallarına uymayan kötü tezahüratın önlenmesi suretiyle huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığı ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak kolluk kuvvetleri tarafından önlemler alınır. Spor alanlarında; her türlü silâh, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimler bulundurulamaz ve satılamaz. Bu madde ve cisimlerin, spor müsabakalarının yapıldığı alanlara ve bu alanlardaki kapalı mekânlara sokulması, saklanması ve bu alanlar içerisinde taşınması veya kullanılması da yasaktır.
 
Müsabakanın yapılacağı yerde veya yakın çevresindeki yollarda, meydanlarda, caddelerde veya benzeri yerlerde, toplu taşıma araçlarında, umuma açık diğer mekanlarda ferdî veya toplu olarak, takımlar ile taraftarlarını, kulüp başkan ve yöneticilerini, antrenörünü ve sporcularını, hakemleri ve federasyon yöneticilerini, müsabakada görev yapan diğer kişileri, söz veya hareketlerle aşağılayıcı, tahrik ve taciz edici kötü söz niteliğinde slogan atılması ve çirkin tezahüratta bulunulması yasaktır. Spor ahlâkına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasî ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi veya bu mahiyette afiş veya pankartların müsabaka alanına veya yakın çevresine asılması yasaktır.
Yukarıda yazılı yasaklara aykırı davranan yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilir ve mensubu oldukları ülkenin diplomatik temsilciliklerine bilgi verilir.

 


Sonuçlar
Madalya Tablosu
1 ITA Italy 70 52 64 186
2 TUR Turkey 47 44 37 128
3 FRA France 25 26 45 96
4 ESP Spain 21 32 29 82
5 EGY Egypt 21 22 24 67
6 GRE Greece 15 18 26 59
7 SLO Slovenia 13 11 11 35
8 SRB Serbia 12 11 11 34
9 CRO Croatia 11 7 9 27
10 TUN Tunisia 9 17 22 48
11 ALG Algeria 9 2 15 26
12 MAR Morocco 7 10 11 28
13 CYP Cyprus 2 2 3 7
14 ALB Albania 1 2 3 6
15 MNE Montenegro 1 1 3 5
16 MLT Malta 1 1 0 2
17 SMR San Marino 0 2 3 5
18 SYR Syrian Arab Republic 0 2 0 2
19 MKD The Former Yugoslav Republic Of Macedonia 0 1 4 5
20 BIH Bosnia & Herzegovina 0 1 3 4
21 LIB Lebanon 0 0 2 2
Facebook Twitter Twitter LinkedIn Twitter Web TV