Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG)

Akdeniz Oyunları ilk olarak 1951 yılında, Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammet Tahir Paşa'nın girişimiyle İskenderiye'de (Mısır) yapılmış küresel bir spor organizasyonudur. Bu organizasyonun düzenlenmesi, geliştirilmesi ve devam ettirilmesi gibi süreçlerde etkin rol oynayan Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG), Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nce (IOC) tanınan bir organizasyondur.

ICMG'nin temel amaçları şunlardır:

  • Olimpiyat Tüzüğü'nde belirtildiği gibi Olimpiyat ruhunun ilke ve ideallerinin yanı sıra Milli Olimpiyat Komiteleri ve Milli Olimpiyat Akademileri aracılığıyla Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde Olimpiyat eğitiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.
  • Akdeniz genç nesilleri ve sporcuları arasında arkadaşlık ve barış bağlarını güçlendirmek.
  • Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin Milli Olimpiyat Komiteleri arasında anlayışı, danışmayı, işbirliğini, dayanışmayı ve Akdeniz sporunun gelişimini yaygınlaştırmak.
  • Akdeniz Oyunları'nın ICMG Tüzüğü'ne ve IOC kurallarının ruhuna uygun yapılmasını ve sürekliliğini sağlamak. Ayrıca IOC, ICMG'nin isteği üzerine Oyunlara destek verebilir.
  • Akdeniz ülkeleri arasında bir dayanışma sağlamak ve bu ülkelerin düzeyini iyileştirmek için teknik alışverişi cesaretlendirmeye çalışmak. 

 

Bu amaçları başarmak için ICMG; IOC, NOC'lar, Uluslararası Spor Federasyonları, Uluslararası Olimpiyat Akademisi, Akdeniz Sporları Konfederasyonları ve beden eğitimi, spor ve kültürle uğraşan herhangi başka bir kuruluşla yakın işbirliği içerisinde çalışır.

 

ICMG, Akdeniz çevresindeki tüm ülkelerin paylaştığı ortak bir kültürden kaynaklanan aynı Akdeniz ailesine ait oldukları inancıyla etkinliklerine yön verir. ICMG etkinliği süreklidir. Bu etkinlik, Akdeniz Oyunları'nın temsil ettiği sportif ve kültürel buluşmalarda en üst noktasına ulaşır.

 

ICMG Tüzüğü, ICMG tarafından benimsenen temel ilkeleri, kuralları ve yönetmelikleri ortaya koyar. ICMG örgütünü, işleyiş biçimini ve üyeler arasındaki ilişkileri yönetir. Akdeniz Oyunları kutlamalarında uyulması gereken koşulları koyar.

 

Bu temel ilkeler ICMG Tüzüğü'nün bütünleyici bir bölümünü oluşturur.

Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi(ICMG): http://www.cijm.org.gr/en


Sonuçlar
Madalya Tablosu
1 ITA Italy 70 52 64 186
2 TUR Turkey 47 44 37 128
3 FRA France 25 26 45 96
4 ESP Spain 21 32 29 82
5 EGY Egypt 21 22 24 67
6 GRE Greece 15 18 26 59
7 SLO Slovenia 13 11 11 35
8 SRB Serbia 12 11 11 34
9 CRO Croatia 11 7 9 27
10 TUN Tunisia 9 17 22 48
11 ALG Algeria 9 2 15 26
12 MAR Morocco 7 10 11 28
13 CYP Cyprus 2 2 3 7
14 ALB Albania 1 2 3 6
15 MNE Montenegro 1 1 3 5
16 MLT Malta 1 1 0 2
17 SMR San Marino 0 2 3 5
18 SYR Syrian Arab Republic 0 2 0 2
19 MKD The Former Yugoslav Republic Of Macedonia 0 1 4 5
20 BIH Bosnia & Herzegovina 0 1 3 4
21 LIB Lebanon 0 0 2 2
Facebook Twitter Twitter LinkedIn Twitter Web TV